Υπαναχώρηση & Επιστροφές Προϊόντων

Υπαναχώρηση & Επιστροφές Προϊόντων

Σε περίπτωση που το προϊόν που αγοράσατε κατηγοριοποιείται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του η οποία γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Περίπτωση τεχνικού προβλήματος και κάλυψης εγγύησης: θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο Service Centre. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική παράγραφο (Εγγυήσεις-Service) link στο σχετικό tab.
  2. Περίπτωση όπου το δεν λειτουργεί κατά την στιγμή της παραλαβής και επιθυμία σας είναι η αντικατάσταση του με νέο και όχι επιστροφή του: για αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος και πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις που υπάρχει και προβλέπεται από τον κατασκευαστή συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης η οποία ονομάζεται Dead-On-Arrival ή “DOA” δείτε την παράγραφο Εγγυήσεις-Service link στο σχετικό tab.

 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης (Επιστροφής)

Σε περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για μη επαγγελματική χρήση δηλαδή προορίζεται για προσωπική σας χρήση τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ήμερων, επιστρέφοντας μας το προϊόν. Το δικαίωμα επιστροφής ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση όπως επίσης και η συσκευασία του. Επιπλέον η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με δικό σας κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ήμερα της παραλαβής (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα της επιλογής σας). Εφόσον η επιστροφή σας είναι εγκεκριμένη, θα σας επιστρέψουμε το σύνολο του τιμήματος που έχετε καταβάλει για την συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.

 

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχωρήσεις μπορεί να ασκηθεί εντός δεκατεσσάρων(14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρείται εμπρόθεσμη και να μην χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.

Σε περίπτωση όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται έγκυρο τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν και η συσκευασία του να είναι στην αρχική κατάσταση και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα ,τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα, έγγραφα και υλικά.

Σε ενδεχόμενο όπου το εμπόρευμα έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτό το ενδεχόμενο από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε θα παρακρατηθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικότερα στις περιπτώσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και την τοποθέτηση και εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη συσκευή, θεωρείτε ότι το άνοιγμα της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει ένα μέρος της εμπορικής του αξίας και σε ενδεχόμενο υπαναχώρησης θα πιστώνεται κατόπιν της παραλαβής του εμπορεύματος στις κεντρικές αποθήκες μας.

Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Περιπτώσεις που δεν ισχύει το δικαίωμα της υπαναχώρησης με βάση την κείμενη νομοθεσία και νομολογία είναι: προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή έχουν παραγγελθεί για εσάς ή προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λογούς υγείας εφόσον έχουν αποσφραγιστεί, προγράμματα και λογισμικό, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί.

Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος

Στο ενδεχόμενο που το εμπόρευμα που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγέλλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτό το ενδεχόμενο, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν είναι άθικτο και στην αυθεντική συσκευασία. Έξοδα αποστολής: η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με κόστος της εταιρίας μας.

Επιστροφή λόγω λανθασμένης επιλογής προϊόντος

Η Γ.Καρβελας ΑΕ σας δίνει την δυνατότητα να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος που επιλέξατε να αγοράσετε ακόμη και μετά τις 14 ημερολογιακές ημέρες που ισχύει το δικαίωμα της υπαναχώρησης ή ακόμα και σε ενδεχόμενο που η αγορά δεν προορίζεται για προσωπική χρήση αλλά αφορά επαγγελματική χρήση. Παρόλα αυτά η δυνατότητα αυτή δύναται εφόσον το προϊόν είναι άθικτο, η συσκευασία του να είναι μη αποσφραγισμένη και η επιστροφή του να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα συμφώνα με το κύκλο ζωής του προϊόντος.

Σε κάθε ενδεχόμενο η Γ.Καρβελας Α.Ε διατηρεί να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση επιστροφής δίχως την υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασης αυτής.

Παρατήρηση: Eπισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις οπού το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση δεν μπορεί να επιστραφεί. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε επιστροφή του προϊόντος τότε η εταιρία θα καταβάλει μέρος του τιμήματος το οποίο θα προσδιορίζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση συμφώνα με την κατάσταση του εμπορεύματος και της τρέχουσας εμπορικής του αξίας και αφού πριν προηγηθεί έλεγχος της κατάστασης τους στις κεντρικές αποθήκες μας.

Έξοδα Αποστολής : η αποστολή του προϊόντος προς επιστροφή καθώς και τα έξοδα μεταφοράς του επιβαρύνουν τον πελάτη.

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις εκτός της υπαναχώρησης, η οποία αντικατάσταση ή πίστωση θα γίνεται αφού ελεγχθει το επιστρεφόμενο εμπόρευμα και διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι υπόκειται σε διαδικασία αντικατάστασης η πίστωσης συμφώνα με τα παραπάνω. Η επιστροφή του οποίου καταβεβλημένου τιμήματος η μέρος αυτού εάν υπόκειται σε διαδικασία μειώσεις του επιστρεφόμενου ποσού, θα γίνεται με έκδοση Δωροεπιταγής για επόμενη αγορά.
Προκειμένου να επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να μας αποστείλετε email στο sales@guruelectrics.gr 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης αρκεί να αποστείλετε email στο sales@guruelectrics.gr 

Η αίτηση υπαναχώρησης μπορεί να σταλεί άμεσα ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή προς την Εταιρία μας ή  μπορείτε να την προσκομίσετε με δικά σας μέσα στην Έδρα της εταιρείας μας.

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις υπαναχώρησης γίνονται στις κεντρικές μας αποθήκες στην διεύθυνση: Εφέσσου 5 Ηράκλειο Κρήτης.

ΚΑΛΑΘΙ

close