Εγγυήσεις – Service

Εγγυήσεις – Service

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από <<Εμπορική Εγγύηση >> καλής λειτουργιάς η οποία προσφέρεται από το εκάστοτε κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν << Κέντρα επισκευής>> (εξουσιοδοτημένα σέρβις-official service centre) και η οποία έρχεται να σας καλύψει επιπρόσθετα των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

 

Τα νόμιμα δικαιώματά σας , απορρέοντα από την νόμιμη εγγύηση του προϊόντος, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί πώλησης κινητών αγαθών και εγγυήσεων (όπως δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση,   δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- δικαίωμα μείωσης του τιμήματος,), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος. Το www.guruelectrics.gr έχει την πλήρη ευθύνη και αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από νόμο και τις διατάξεις του σχετικά με τα δικαιώματα σας σαν καταναλωτής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που επιλέξατε από το www.guruelectrics.gr μπορείτε να βρείτε στην συσκευασία του προϊόντος.

Επιπλέον μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές εγγυήσεις των προϊόντων, εάν προβλέπεται από το κατασκευαστή εμπορική πολιτική DOA αλλά και για τα στοιχειά επικοινωνίας με τα εξουσιοδοτημένα σέρβις(official service) ανά κατηγορία προϊόντων, καλέστε μας στο 2816-007316.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε ενδεχόμενο που το προϊόν που μόλις παραλάβατε έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ανατρέξτε στην ενότητα Τρόποι Αποστολής.

Οι αποστολές από και προς τα κέντρα επισκευών γίνονται πάντοτε με δικό σας μέσο και κόστος, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται κάποια ειδική διαδικασία από τον κατασκευαστή.

 

OFFICIAL SERVICE (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΕΡΒΙΣ)

Στο ενδεχόμενο που το προϊόν εμφανίσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, επικοινωνείτε με το συγκεκριμένο από τον κατασκευαστή <<Εξουσιοδοτημένο σέρβις>> για την κάλυψη της εμπορικής Εγγύησης.

Το εξουσιοδοτημένο σέρβις μπορεί να σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την εμπορική εγγύηση του προϊόντος καθώς και την διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις για πληροφορίες σχετικά με:

  1. Τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης του προϊόντος
  2. Τη διαδικασία αποκατάστασης βλάβης
  3. Που μπορεί να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης

Στην περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, επικοινωνείτε με το εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή «Service Center» για την κάλυψη της Εμπορικής Εγγύησης.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Kατά την επικοινωνία σας με το Service Center να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος και τον σειριακό αριθμό (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν το προϊόν) και το παραστατικό Αγοράς του, γιατί μπορεί να σας ζητηθούν.

 

Διαδικασία

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα DOA όπου και όταν αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο εκάστοτε κατασκευαστής.

Σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, για να γίνει επιστροφή περιπτώσεις DOA θα πρέπει το προϊόν να το συνοδεύουν :α) αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς) όλα τα παρελκόμενα του γ) Φόρμας Επιστροφών(να αναλύει διεξοδικά το πρόβλημα).

Σε περίπτωση όπου ο κατασκευαστής απαιτεί να έχει προηγηθεί η διάγνωση βλάβης και έγκριση αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο σέρβις πριν την έναρξη της διαδικασίας DOA η τελευταία θα γίνεται δεκτή εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση του σέρβις (service).

Σημείωση: η διαδικασία DOA ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος στις κεντρικές αποθήκες μας και η αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο «εξουσιοδοτημένο service» καθώς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς.

 

Διαδικασία Αντικατάστασης DOA

Σε ορισμένα προϊόντα εκτός από το νόμο ορισμένα δικαιώματα , προβλέπεται επιπλέον η δυνατότητα εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA(αφορά αντικατάσταση προϊόντος με τεχνικό πρόβλημα κατά την παράδοση (Dead-On-Arrival).

H δυνατότητα αυτή παρέχεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή και αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά και έχει ισχύει για λίγες ημέρες από την ημερομηνία αγοράς (ισχύει διαφορετικός χρόνος για κάθε προϊόν από 3 έως 30 ημέρες ανάλογα με τον κατασκευαστή).

Σε ενδεχόμενο λοιπόν που το προϊόν εντάσσεται στην υπηρεσία DOA και επιθυμείτε να κάνετε χρήση θα πρέπει να ακολουθήσετε την ορισμένη διαδικασία του εκάστοτε κατασκευαστή εντος του προβλεπόμενου χρόνου που έχει ορισθεί από τον κατασκευαστή.

Αφού τελικά προβλέπεται αντικατάσταση και όχι επισκευή, τότε το προϊόν στέλνεται στο εκάστοτε επίσημο εξουσιοδοτημένο σέρβις το οποίο είναι επιλεγμένο από κατασκευαστή για έλεγχο και έγκριση για αντικατάσταση και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική DOA που ισχύει από τον κατασκευαστή.
Εξαιτίας ότι κάποιοι κατασκευαστές ενδέχεται να παρέχουν υποστήριξη στο χώρο σας, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε από πριν με τον πάροχο της εγγύησης ώστε να ενημερωθείτε για τις επιπλέον δυνατότητες-παροχές εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής.

 

Διαδικασία:

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα DOA όπου και όταν αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο εκάστοτε κατασκευαστής.

Σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, για να γίνει επιστροφή περιπτώσεις DOA θα πρέπει το προϊόν να το συνοδεύουν :α) αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς) όλα τα παρελκόμενα του γ) Φόρμας Επιστροφών(να αναλύει διεξοδικά το πρόβλημα).

Σε περίπτωση όπου ο κατασκευαστής απαιτεί να έχει προηγηθεί η διάγνωση βλάβης και έγκριση αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο σέρβις πριν την έναρξη της διαδικασίας DOA η τελευταία θα γίνεται δεκτή εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση του σέρβις (service).

Σημείωση: η διαδικασία DOA ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος στις κεντρικές αποθήκες μας και η αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο «εξουσιοδοτημένο service» καθώς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς.

ΚΑΛΑΘΙ

close